Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende

Deelgemeente of dorp van Gistel

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1796/1858, 1885/1900
Huwelijksakten:1796/1858, 1885/1900
Huwelijksbijlagen:1806/1890
Overlijdensakten:1796/1858, 1885/1900
7 films; 2.763 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps