Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Oostende
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1793, 1797/1802, 1807/1900
Huwelijksakten:1793, 1797/1802, 1807/1900
Huwelijksbijlagen:1806/1890
Overlijdensakten:1793, 1797/1802, 1807/1900
21 films; 17.550 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps