Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Kortrijk

Deelgemeente of dorp van Waregem

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1860/1870, 1881/1900
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1870
Geboorteakten:1797/1900
Huwelijksakten:1797/1900
Overlijdensakten:1797/1900
Bevolkingsregisters:1857/1890
14 films; 4.417 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps