Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Kortrijk

Deelgemeente of dorp van Lendelede

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1803/1811
Huwelijksafkondigingen:1803/1811
Huwelijksakten:1803/1811
Huwelijksbijlagen:1801/1811
Overlijdensakten:1803/1811
3 films; 357 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps