Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Kortrijk
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1797/1870
Geboorteakten:1797/1850, 1866/1900
Huwelijksakten:1797/1900
Overlijdensakten:1797/1900
9 films; 4.960 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps