Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Kortrijk

Deelgemeente of dorp van Kortrijk

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1796/1805, 1871/1900
Geboorteakten:1796/1900
Huwelijksakten:1796/1900
Overlijdensakten:1796/1900
10 films; 4.099 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps