Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Kortrijk

Deelgemeente of dorp van Anzegem

Aanwezige akten:Periode:
Indexen DTB:1767/1833
Dopen:1767/1797
Trouwen:1767/1797
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1851/1900
Geboorteakten:1798/1900
Huwelijksakten:1798/1900
Overlijdensakten:1767/1900
5 films; 1.727 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps