Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Ieper
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1890
Geboorteakten:1796/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1796/1890
Overlijdensakten:1796/1890
9 films; 3.982 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps