Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Diksmuide

Deelgemeente of dorp van Lo-Reninge

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1901/1910
Geboorteakten:1900/1910
Huwelijksafkondigingen:1900/1910
Huwelijksakten:1900/1910
Huwelijksbijlagen:1900/1910
Overlijdensakten:1900/1910
24 films; 1.656 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps