Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Diksmuide

Deelgemeente of dorp van Kortemark

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1910
Geboorteakten:1796/1910
Huwelijksafkondigingen:1803/1910
Huwelijksakten:1796/1910
Huwelijksbijlagen:1805/1910
Overlijdensakten:1796/1910
49 films; 19.378 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps