Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Diksmuide

Deelgemeente of dorp van Diksmuide

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1910
Geboorteakten:1798/1910
Huwelijksafkondigingen:1804/1910
Huwelijksakten:1801/1910
Huwelijksbijlagen:1804/1909
Overlijdensakten:1798/1910
44 films; 15.539 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps