Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Dendermonde

Deelgemeente of dorp van Dendermonde

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1881/1888
Huwelijksakten:1877/1888
Huwelijksbijlagen:1900/1901
Overlijdensakten:1877/1888
33 films; 1.099 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps