Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement de Nivelles
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1860
Huwelijksakten:1797/1850
Overlijdensakten:1797/1850
1 film; 386 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps