Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Linter

Aanwezige akten:Periode:
Indexen DTB:1802/1881
Dopen:1779/1796
Trouwen:1779/1796
Begraven:1779/1796
Geboorteakten:1796/1860
Huwelijksakten:1796/1860
Overlijdensakten:1796/1860
3 films; 826 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps