Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Linter

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1800/1832
Huwelijksakten:1800/1832
1 film; 96 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps