Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Tienen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1833/1890
Geboorteakten:1805/1860
Huwelijksakten:1805/1860
Overlijdensakten:1805/1860
2 films; 508 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps