Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Tienen

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1801/1831
Huwelijksakten:1801/1832
1 film; 84 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps