Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Landen

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1851/1860
Geboorteakten:1800/1860
Huwelijksakten:1800/1860
Overlijdensakten:1800/1860
1 film; 426 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps