Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Landen

Aanwezige akten:Periode:
Indexen DTB:1802/1881
Geboorteakten:1802/1870
Huwelijksakten:1802/1870
Overlijdensakten:1802/1870
3 films; 906 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps