Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeenten en dorpen: Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Ransberg, Waanrode

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1814/1870
Huwelijksakten:1814/1870
Overlijdensakten:1814/1870
1 film; 450 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps