Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Huldenberg

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1850
Huwelijksakten:1800/1832
Overlijdensakten:1800/1832
1 film; 347 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps