Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Holsbeek

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1672/1804
Trouwen:1672/1804
Begraven:1780/1804
Geboorteakten:1796/1832
Huwelijksakten:1800/1870
2 films; 438 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps