Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Affligem

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1750/1770, 1779/1793
Trouwen:1750/1770, 1779/1793
Begraven:1779/1793
Geboorteakten:1798/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1792/1823, 1891/1910
Huwelijksakten:1800/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1808/1838, 1891/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1891/1910
15 films; 7.188 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps