Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Affligem

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1813, 1826/1870
Huwelijksafkondigingen:1805/1838
Huwelijksakten:1801/1870
Huwelijksbijlagen:1808/1842
Overlijdensakten:1814/1870
24 films; 8.343 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps