Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Lennik

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1802, 1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1793/1870
Huwelijksafkondigingen:1804/1813
Huwelijksakten:1795/1870
Huwelijksbijlagen:1804/1838
Overlijdensakten:1797/1870
15 films; 3.244 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps