Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Lennik

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1813
Trouwen:1779/1813
Begraven:1779/1813
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1843/1850
Geboorteakten:1795/1870, 1900/1910
Huwelijksafkondigingen:1814/1838, 1900/1910
Huwelijksakten:1797/1870, 1900/1910
Huwelijksbijlagen:1804/1838, 1899/1910
Overlijdensakten:1795/1870, 1900/1910
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
27 films; 10.067 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps