Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde
Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1825/1881
Trouwen:1825/1881
Begraven:1825/1881
Geboorteakten:1798/1870, 1891/1897, 1908/1910
Huwelijksafkondigingen:1891/1897, 1908/1910
Huwelijksakten:1798/1870, 1891/1897, 1908/1910
Huwelijksbijlagen:1809/1838, 1891/1897, 1907/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1891/1897, 1908/1910
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
13 films; 6.900 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps