Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1798/1870, 1882/1889, 1891/1900, 1909/1910
Huwelijksafkondigingen:1814/1838, 1882/1889, 1891/1900, 1909/1910
Huwelijksakten:1800/1870, 1882/1889, 1891/1900, 1909/1910
Huwelijksbijlagen:1808/1838, 1881/1889, 1891/1900, 1908/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1882/1889, 1891/1900, 1909/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
19 films; 8.872 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps