Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1779/1870, 1891/1896, 1908/1910
Huwelijksafkondigingen:1814/1838, 1891/1896, 1908/1910
Huwelijksakten:1779/1870, 1891/1896, 1908/1910
Huwelijksbijlagen:1813/1838, 1866, 1868, 1891, 1907, 1910
Overlijdensakten:1779/1870, 1891/1896, 1908/1910
Van 4 films de periodes nog uitzoeken
31 films; 17.866 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps