Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde
Aanwezige akten:Periode:
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1843/1850
Geboorteakten:1807, 1814/1870, 1891/1892, 1899/1910
Huwelijksafkondigingen:1804/1813, 1891/1892, 1899/1910
Huwelijksakten:1839/1870, 1891/1892, 1899/1910
Huwelijksbijlagen:1808/1838, 1878/1889, 1891/1892, 1898/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1891/1892, 1899/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
25 films; 9.428 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps