Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1794/1870, 1891/1909
Huwelijksafkondigingen:1814/1838, 1891/1909
Huwelijksakten:1805/1870, 1891/1909
Huwelijksbijlagen:1810/1838, 1891/1909
Overlijdensakten:1805/1813, 1839/1870, 1891/1909
14 films; 5.680 images
Bijgewerkt: 16 jan 2014

Google Maps
DTB