Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Roosdaal

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1798/1813, 1821/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1891/1910
Huwelijksakten:1798/1813, 1823/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1807/1838, 1891/1910
Overlijdensakten:1823/1870, 1891/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
12 films; 4.420 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps