Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Roosdaal

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812
Geboorteakten:1797/1826, 1839/1864, 1866/1869, 1895/1898
Huwelijksafkondigingen:1798/1838, 1895/1898
Huwelijksakten:1797/1864, 1866/1869, 1895/1898
Huwelijksbijlagen:1805/1829, 1837/1838, 1866, 1869, 1894/1898, 1903
Overlijdensakten:1797/1864, 1866/1868, 1894/1898, 1903
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
26 films; 14.245 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps