Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Roosdaal

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1843/1850
Geboorteakten:1814/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1803/1838, 1891/1910
Huwelijksakten:1814/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1826/1838, 1891/1910
Overlijdensakten:1814/1870, 1891/1910
14 films; 4.041 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps