Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Roosdaal

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1752/1778
Trouwen:1752/1778
Begraven:1752/1778
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1801, 1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1797/1870
Huwelijksafkondigingen:1799/1838
Huwelijksakten:1799/1870
Huwelijksbijlagen:1799/1838
Overlijdensakten:1797/1870
20 films; 6.582 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps