Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Zemst

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1794
Trouwen:1779/1794
Begraven:1779/1794
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1802/1822, 1839/1870
Huwelijksafkondigingen:1805/1838
Huwelijksakten:1800/1870
Huwelijksbijlagen:1807/1821, 1839/1840
Overlijdensakten:1803/1870
14 films; 5.663 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps