Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Zemst

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1800/1870, 1903/1910
Huwelijksafkondigingen:1807/1838, 1903/1910
Huwelijksakten:1800/1870, 1903/1910
Huwelijksbijlagen:1802/1820, 1826/1836, 1902/1909
Overlijdensakten:1800/1870, 1903/1910
19 films; 7.021 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps