Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Zemst

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1798/1849, 1852/1870, 1891/1904
Huwelijksafkondigingen:1811/1838, 1891/1904
Huwelijksakten:1798/1849, 1852/1870, 1891/1904
Huwelijksbijlagen:1807/1838, 1891/1904
Overlijdensakten:1798/1849, 1852/1870, 1891/1904
10 films; 4.293 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps