Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Zaventem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812
Geboorteakten:1796/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1805/1838, 1891/1910
Huwelijksakten:1796/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1806/1838, 1891/1910
Overlijdensakten:1796/1870, 1891/1910
12 films; 4.758 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps