Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Vilvoorde

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1790/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812
Geboorteakten:1802/1870, 1899/1910
Huwelijksafkondigingen:1899/1910
Huwelijksakten:1804/1870, 1899/1910
Huwelijksbijlagen:1809/1833, 1898/1910
Overlijdensakten:1814/1870, 1899/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
12 films; 4.749 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps