Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeenten en dorpen: Peutie

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1797/1870
Huwelijksafkondigingen:1801/1870
Huwelijksakten:1797/1870
Huwelijksbijlagen:1803/1870
Overlijdensakten:1797/1870
Van 5 films de periodes nog uitzoeken
38 films; 20.332 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps