Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Ternat

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1870, 1891/1901, 1908/1910
Huwelijksafkondigingen:1891/1901, 1908/1910
Huwelijksakten:1798/1870, 1891/1901, 1908/1910
Huwelijksbijlagen:1805/1838, 1891/1901, 1907/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1891/1901, 1908/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
21 films; 9.975 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps