Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Steenokkerzeel

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812
Geboorteakten:1800/1848, 1850/1870, 1901/1910
Huwelijksafkondigingen:1799/1813, 1901/1910
Huwelijksakten:1800/1848, 1850/1870, 1901/1910
Huwelijksbijlagen:1900/1910
Overlijdensakten:1800/1848, 1850/1870, 1901/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
13 films; 6.068 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps