Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Sint-Pieters-Leeuw

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1796
Trouwen:1779/1796
Begraven:1779/1796
Geboorteakten:1796/1870, 1891/1909
Huwelijksafkondigingen:1891/1909
Huwelijksakten:1796/1870, 1891/1909
Huwelijksbijlagen:1867, 1873
Overlijdensakten:1796/1870, 1891/1909
11 films; 5.349 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps