Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Pepingen

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1796
Trouwen:1779/1796
Begraven:1779/1796
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1796/1870, 1900/1910
Huwelijksafkondigingen:1804/1838, 1900/1910
Huwelijksakten:1796/1870, 1900/1910
Huwelijksbijlagen:1900/1910
Overlijdensakten:1796/1870, 1900/1910
12 films; 5.123 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps