Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Pepingen

Aanwezige akten:Periode:
Trouwen:1754/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1839/1870
Huwelijksafkondigingen:1806/1838
Huwelijksakten:1800/1822, 1839/1870
Huwelijksbijlagen:1800/1838
Overlijdensakten:1839/1870
10 films; 2.749 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps