Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Pepingen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1797/1870
Huwelijksafkondigingen:1798/1860
Huwelijksakten:1797/1870
Huwelijksbijlagen:1809/1860
Overlijdensakten:1797/1870
10 films; 2.698 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps