Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Pepingen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1779/1870
Huwelijksafkondigingen:1780/1838
Huwelijksakten:1806, 1839/1870
Huwelijksbijlagen:1809/1838
Overlijdensakten:1806, 1839/1870
9 films; 2.555 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps