Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Merchtem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1799/1838, 1840/1847, 1850/1870
Huwelijksafkondigingen:1804/1838
Huwelijksakten:1799/1838, 1840/1847, 1850/1870
Huwelijksbijlagen:1806/1838
Overlijdensakten:1836/1838, 1840/1847, 1850/1870
17 films; 7.872 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps