Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Londerzeel

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1797
Trouwen:1779/1797
Begraven:1779/1797
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1797/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1869, 1891/1910
Huwelijksakten:1797/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1809/1838, 1869, 1891/1910
Overlijdensakten:1797/1870, 1891/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
22 films; 11.775 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps